Succes, Zalissa !

Zalissa is een van de eerste vrouwen die met een diploma van de naaiopleiding het onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya verliet. Inmiddels heeft ze haar eigen onderneming opgestart. Haar eigen atelier. Zalissa biedt ook stageplaatsen aan de vrouwen die nog in opleiding zijn op het Zoodo onderwijscomplex. Zalissa vertelt zelf in deze video hoe ze begonnen is, over het belang van haar opleiding, de hulp die ze kreeg en geeft, en waar ze nog van droomt, om eens op de televisie te komen met haar mode. Wij van de stichting WOL wensen Zalissa alle succes toe.

Mocht U Zalissa willen helpen bij de aanschaf van haar borduurmachine, dan kunt U een donatie overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0336 4265 77 onder vermelding van “Zalissa”, bij voorbaat dank voor uw hulp.

0