Wereldmaaltijd

In het kader van het project voor het seizoen 2003-2004 ‘Onderwijs en Voedselzekerheid’ heeft de WOL het weekend na wereldvoedseldag, 19 oktober 2003, een wereldmaaltijd georganiseerd in de Burgerij in Limmen. Hieraan hebben 85 belangstellenden deelgenomen. De maaltijd was samengesteld uit producten die voor iedere wereldburger beschikbaar zijn, mits het voedsel in de wereld eerlijk verdeeld wordt. Voorafgaand aan de maaltijd was een lezing van de heer Jaap Spaan van het Kritisch landbouwberaad en een workshop Afrikaanse dans.

Geplaatst in .