Video- en fotocamera

Voorlichting en bewustwording zijn belangrijke middelen in de strijd tegen armoede en onwetendheid. DSF heeft met hulp van ICCO video afspeelapparatuur kunnen aanschaffen, maar de wens was om zelf ook films te maken die de mensen in de dorpen aanzetten tot nadenken en afgestemd zijn op de belevingswereld en het referentiekader van de plattelandsbevolking. De onderwerpen gaan o.a. over het belang van onderwijs, HIV/AIDS, vrouwenbesnijdenis, etc. Hiervoor hebben zij een eigen videocamera nodig. Deze is door ICCO en WOL gefinancierd. Ook is een fotocamera gekocht t.b.v. beeldmateriaal voor de voorlichtingsactiviteiten van de WOL in Nederland.

Geplaatst in .