Vakbibliotheek voor onderwijzers

2003 : DSF had van ICCO geld beschikbaar gekregen om een vakbibliotheek voor onderwijzers in te richten. Zij hadden echter geen idee welke boeken hiervoor geschikt zijn. De WOL heeft de bibliotheek samengesteld en de (Franstalige) boeken via internet besteld en betaald. Dit bedrag is verrekend met geld dat anders voor het scholieren adoptieproject opgestuurd zou worden. Op hun beurt heeft DSF het geld van ICCO voor de bibliotheek verrekend met de schoolkosten.

Ook in 2004 zijn weer nieuwe boeken aangeschaft voor de bibliotheek van DSF. Het gaat om vakliteratuur voor onderwijzers en enkele boeken algemene literatuur om de leesvaardigheid en de algemene ontwikkeling te bevorderen. Helaas ontbreekt het DSF aan een betrouwbaar uitleensysteem. Men kan de boeken alleen in het kantoor van DSF lezen, waardoor het gebruik beperkt blijft.

2005

Naar aanleiding van de zwangerschap van de 2 scholieren uit het SAP, zijn boeken aangeschaft over seksuele vorming van jongeren. Docenten zullen zich in deze boeken verdiepen en seksueel gedrag op de scholen bespreekbaar maken om zo ongewenste zwangerschappen tegen te gaan.

 

Geplaatst in .