[:nl]Promotie beroepsonderwijs Burkina Faso[:]

[:nl]

2018

Dankzij een grote donatie van kringloopwinkel Muttathara, eind 2017, hebben we in de eerste helft van 2018 een grote voorlichtingscampagne gehouden om de bevolking bewust te maken van het belang van beroepsonderwijs voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio en het bestrijden van de jeugdwerkeloosheid. Beroepsonderwijs heeft een laag aanzien en veel jongeren gaan na de basisschool naar het algemeen voortgezet onderwijs in de hoop voor een overheidsbaan in aanmerking te komen. De kans hierop is zeer klein. 68% van de jongeren tussen de 15 en 35 jaar is werkeloos.

Activiteiten tijdens deze campagne in 2018:

  • Radio-uitzendingen op vier lokale radiostations over de problematiek van de jeugdwerkeloosheid en het belang van beroepsonderwijs.
  • Een theatergroep is langs de dorpen gegaan om op satirische wijze de problematiek van de jeugdwerkeloosheid bij de bevolking aan te kaarten. In totaal zijn er 10 voorstellingen geweest waarbij 3.450 personen aanwezig waren.
  • Reclamespots voor de werving van leerlingen voor de beroepsopleidingen op onderwijscomplex Zoodo.
  • Lobbywerk door DSF om voor de beroepsopleidingen op onderwijscomplex Zoodo een officiële erkenning te krijgen als opleidingsinstituut.
  • Aansturen van het “Cadre de Concetation”, het regionaal advies-en overlegorgaan ten behoeve van beroepsonderwijs en jongerenzaken. Dit orgaan is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid met betrekking tot jongerenzaken, zowel wat betreft de bestrijding van de werkeloosheid onder jongeren en de beroepsvorming van jongeren als activiteiten op het gebied van preventie om te vorkomen dat jongeren vervallen tot criminaliteit, terrorisme en migratie. Het orgaan staat onder leiding van mevrouw de hoge commissaris van Yatenga, de directeur van het kabinet van de gemeente Ouahigouya en de directeur van economie en planning van de regio Noord. De bijeenkomsten werden gehouden in de vergaderzaal van de Regionale directie voor economie en planning. Tot de deelnemers aan dit advies-en overlegorgaan behoren de burgemeesters en ambtelijke secretarissen van gemeenten in de regio Noord, directeuren van verschillende provinciale overheidsdiensten, directeuren van ontwikkelingsprogramma’s, directeuren van veiligheidsdiensten, verantwoordelijken van verenigingen met ontwikkelingsprojecten, traditionele en religieuze gezagsdragers, voorzitters van ouderraden van scholen, vertegenwoordigers van vakbonden, verantwoordelijken van formele en informele beroepsopleidingen.
  • Participatie in verschillende landelijke belangenorganisaties voor de bevordering van beroepsonderwijs. Deze organisaties vormen een gesprekspartner met de regering bij advies en onderhandelingen over beroepsonderwijs. DSF was een van de medeoprichters van de belangenorganisatie ROA-EFTP, een organisatie die er o.a. voor gezorgd heeft dat de examens van beroepsonderwijs een landelijke erkenning hebben.
  • Organisatie van de regionale examens voor het CQP (Certificat de Qualification Profesionnelle), het vakdiploma op het eerste niveau.
  • Ceremonie op onderwijscomplex Zoodo bij de uitreiking van diploma’s en prijzen voor de beste leerlingen van de beroepsopleidingen

Door deze campagne staat beroepsonderwijs nu prominent op de agenda van de provincies en de gemeenten. Op onderwijscomplex Zoodo is het aantal leerlingen voor de beroepsopleidingen gegroeid van 123 in 2017 naar 197 in 2018. Ook andere beroepsopleidingen in de regio Noord hebben een flinke toename van het aantal leerlingen.

In 2019 en 2020 wordt de campagne voortgezet met steun van Muttathara (2019) en Wilde Ganzen.[:]