[:nl]Project wasbaar maandverband[:]

[:nl]

2018

In december 2018 kregen we het bericht dat het project voor wasbaar maandverband geaccepteerd was als “Eigen doel” tijdens de Vastenactie. Ik verbleef toen zelf in Burkina Faso en ben begonnen om de instructrices van de naaiopleiding en een groep leerlingen te trainen in het vervaardigen van wasbaar maandverband. In 2019 zullen leerlingen van de naaiopleiding van onderwijscomplex Zoodo zeshonderd pakketjes met vier wasbare maandverbanden maken. Dit zal uitgedeeld worden aan meisjes op de colleges die we ondersteunen. Doel is om het schoolverzuim tijdens de menstruatieperiode tegen te gaan en de kansen op een succesvolle schoolcarrière te vergroten door het beschikbaar stellen van het wasbare maandverband. De Corneliusparochie in Limmen is eindverantwoordelijke voor de fondsenwerving voor dit project. Vastenactie zal de binnengekomen donaties met 50% verhogen.[:]