Onderwijs voor Ontwikkeling

De films over basisscholen in Nederland en Burkina maakten onderdeel uit van een groot voorlichtings- en educatief project dat gesubsidieerd is vanuit het VMDO-programma van de NCDO en in 2005 door de WOL is uitgevoerd. In maart, april en mei zijn op de 4 scholen gastlessen gegeven rond het thema ‘Recht op Onderwijs’.

Tijdens de internationale onderwijsactieweek (eind april) was er een chatsessie tussen kinderen van de Pax Christischool en de Sint Maartenschool in Nederland en een aantal leerlingen van de  scholen in Burkina die naar het kantoor van DSF waren gehaald om via de computer met hun leeftijdgenoten in Nederland te chatten. In Nederland waren vertalers aanwezig voor de communicatie in het Frans.

Week 22 was in Limmen ‘Afrikaweek’. In samenwerking met de Werkgroep Kerk en Samenleving en de Limmer basisscholen was in de Corneliuskerk een soort levend ganzenbordspel opgezet. Tijdens het spel kwamen de kinderen allemaal opdrachten tegen die te maken hadden met het schoolleven in Burkina Faso. De Limmer kinderen ontdekten dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om naar school te gaan en hoeveel problemen kinderen in Burkina tegen kunnen komen als zij naar school willen. Op dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni hebben alle kinderen uit groep 6-7-8 van de Limmer basisscholen aan het spel deelgenomen, totaal 285 kinderen.

Voorafgaand aan het spel keken ze naar de film die uit Burkina was ontvangen over het schoolleven daar en kregen de kinderen een beeld van de situatie. Dinsdagavond 31 mei is het spel gespeeld met de dames van het Katholiek Vrouwen Gilde en de Vrouwen van Nu. Ook de dames waren zeer enthousiast en vonden het een leerzame avond.

De week werd afgesloten met een gezinsviering in de Corneliuskerk op 4 juni. De viering werd opgeluisterd met Afrikaanse muzikanten en na afloop was er een workshop Afrikaanse dans voor de kinderen. Van half mei tot half juni was er in de bibliotheek in Limmen een tentoonstelling ingericht over het recht op onderwijs.

Het hele project is door de WOL, de kerk en de basisscholen als zeer positief ervaren en voor herhaling vatbaar. Met kerk en basisscholen is afgesproken jaarlijks een gezamenlijke activiteit te organiseren voor de groepen 6-7-8.

Geplaatst in .