[:nl]Onderwijs en Voedselzekerheid[:]

[:nl][:nl]In november 2003 is een begin gemaakt met de uitvoering van het project ‘Onderwijs en Voedselzekerheid’. In 5 dorpen zijn ouders begonnen met een alfabetiseringscursus en een training ter verbetering van de landbouwmethoden. In 2004 zal dit project verder uitgebreid worden met de opzet van crèches voor de kinderen van deelnemende moeders aan de cursus, de aankoop van landbouwgereedschap en het opzetten van schoolkantines. Het is de bedoeling dat door meer kennis van betere landbouwmethoden en het beschikbaar stellen van landbouwgereedschap de voedselproductie wordt opgevoerd. Ouders mogen het landbouwgereedschap gebruiken in ruil voor een deel van de oogst waarmee de crèches en schoolkantines van voedsel worden voorzien.

In 2004 is het project uitgebreid met de opzet van crèches voor de kinderen van deelnemende moeders aan de cursus, de aankoop van landbouwgereedschap en het opzetten van schoolkantines. Het is de bedoeling dat door meer kennis van betere landbouwmethoden en het beschikbaar stellen van landbouwgereedschap de voedselproductie wordt opgevoerd. Ouders mogen het landbouwgereedschap gebruiken in ruil voor een deel van de oogst waarmee de crèches en schoolkantines van voedsel worden voorzien.

Helaas was het regenseizoen 2004 uitermate slecht. De ouders hebben nog minder kunnen oogsten dan het jaar ervoor. Wel hebben zij zelf een inkoop- en distributiesysteem op kunnen zetten voor graan. Dank zij de alfabetisering hebben zij vaardigheden ontwikkeld om zich te organiseren en zijn zij zich bewust geworden van redelijke marktprijzen voor voedsel. Hierdoor worden zij niet meer afgezet door malafide handelaren.Ezelskarren om op het land te werken In de crèche een gezonde maaltijd

De crèches bleken een groot succes: het percentage moeders dat met succes de cursus heeft afgesloten is van 66% in 2003 gestegen naar 95% in 2004. Er waren nauwelijks moeders die de cursus voortijdig beëindigden en er werd nauwelijks verzuimd. De crèches hebben nog een ander positief effect: de leidsters hebben een training gehad om de zorg voor en het welzijn van de kinderen te bevorderen. Dagelijks werd er voor de kinderen een voedzame maaltijd bereid en maandelijks werden de kinderen gecontroleerd door een gezondheidswerker. In de crèche werden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling door het doen van activiteiten en het aanbieden van spelmateriaal. Wekelijks spraken de leidsters met de moeders over verzorging en opvoeding. De gezondheidssituatie van de kinderen verbeterde aanmerkelijk en de sterfte onder de jonge kinderen verminderde. Ook het ministerie van basisonderwijs en alfabetisering heeft het positieve effect van de crèches opgemerkt en DSF gevraagd lezingen en workshops in het hele land te geven. In augustus 2004 heeft DSF dit in 3 plaatsen gedaan en de deelnemers waren razend enthousiast.

Voor dit project is totaal € 31.000,- overgemaakt naar Burkina Faso, waarvan € 7.000,- reeds in 2003. Voor dit project heeft de WOL € 12.600,- subsidie van de NCDO ontvangen. Het overige bedrag is door acties en donaties binnengekomen.

[:][:]