[:nl]Noodhulpactie voedselcrisis 2005[:]

[:nl][:nl]Als gevolg van een slecht regenseizoen en een sprinkhanenplaag was in 2005 in het noorden van Burkina Faso een ernstige voedselcrisis ontstaan. Naast een levensbedreigende situatie voor de bevolking, was dit ook een grote bedreiging voor alle ontwikkelingen die DSF in de afgelopen 10 jaar tot stand heeft gebracht.

Toen in juli 2005 duidelijk werd hoe nijpend de situatie in de provincie Yatenga was geworden is de WOL spontaan met een inzamelingactie begonnen. Via het e-mail adressenbestand van de WOL en het persoonlijke e-mail adressenbestand van WOL-medewerkers en sympathisanten is een brief om hulp verzonden.

In de regionale huis-aan-huis bladen zijn artikelen verschenen over de situatie met het verzoek om een financiële bijdrage. Voor deze ‘Actie Voedselhulp’ is tussen juli en november 2005 18.106 Euro gestort op de rekening van de WOL.

Door de publiciteit over deze actie kon de WOL ruim 100 nieuwe donateurs in het bestand opnemen.

Bij de fondsenwerving heeft de WOL hulp gekregen van EOF/Ghana uit Schaijk. Naast een eigen bijdrage van deze organisatie hebben zij een bijdrage van 10.000 Euro van Cordaid weten te krijgen voor de voedselcrisis in Yatenga.

In september werd duidelijk dat de voedselcrisis nog tot november zou voortduren. DSF vreesde dat dit ernstige consequenties zou hebben op de uitvoering van het PASZR, het onderwijsprogramma dat DSF met steun van ICCO in Yatenga uitvoert. Gevreesd werd dat veel kinderen vanwege de honger niet naar school zouden terugkeren en zich weinig nieuwe leerlingen voor de eerste klas zouden aanmelden. Hierop heeft de WOL alsnog een bijdrage van ICCO gevraagd om de voedselcrisis het hoofd te kunnen bieden. Van ICCO is 30.000 Euro ontvangen.

Hiermee zijn in oktober de schoolkantines van de 35 DSF scholen van voedsel voorzien. Dit heeft er toe geleid dat de kinderen weer massaal zijn teruggekeerd naar school en veel ouders alsnog besloten hebben hun kind voor de eerste klas aan te melden. De totale projectkosten bedroegen uiteindelijk 62.258 Euro. De resterende 4.152 Euro heeft de WOL bijgedragen uit algemene donaties voor projecten in Burkina Faso.

Het regenseizoen van 2005 is over het algemeen normaal verlopen in Burkina Faso. De meeste inwoners hebben voldoende kunnen oogsten. In Tangaye echter, het departement waar de meeste DSF dorpen liggen, is plaatselijk slechts 200 mm water gevallen. Sommige families hebben onvoldoende kunnen oogsten om het jaar door te komen. In november, toen de graanprijs laag lag, heeft DSF 180 zakken graan ingekocht. In 2006 zal dit tegen kostprijs aan de getroffen families verkocht worden. Het graan is betaald met nog niet gebruikt geld van andere projecten en zal na verkoop van het graan weer ingezet worden voor de projecten waarvoor het bestemd is.

[:][:]