Jubileum 25 jaar stichting WOL

2011 was voor WOL een jubileumjaar. We vierden dat 25 jaar geleden de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen werd opgericht op initiatief van de toenmalige gemeenteraad van Limmen. WOL begon zoekend als klein groepje dat binnen de gemeente Limmen iets wilde doen op het gebied van internationale samenwerking. WOL is helaas nog steeds een klein groepje, maar wel een klein groepje met grote daden. Door het oprichten van DSF in Burkina hebben we voor duizenden mensen het verschil kunnen maken tussen onmachtig afwachten in een hopeloze situatie en het heft in eigen handen nemen om aan een betere toekomst te werken. In Limmen en wijde omgeving zijn WOL en Burkina Faso een begrip geworden en mogen we rekenen op de steun van velen. Veel mensen hebben vertrouwen in de aanpak van WOL en DSF. Niet alleen particulieren, maar ook subsidieverstrekkers, goede doelen fondsen en bedrijven. WOL en DSF proberen de aanpak zo transparant mogelijke te laten verlopen. En deze aanpak werd in ons jubileumjaar 2011 bekroond met een eervolle 36e plaats in de Trouw top 50 voor internationale hulp. Niet gek voor zo’n klein groepje om tussen professionele organisaties te staan!

Publiciteit

Naar aanleiding van het jubileum hebben er grote artikelen gestaan in de regionale huis-aan-huis bladen: de september editie van de LOV krant (wordt verspreid onder alle huishoudens in Limmen), op zondag 16 oktober in de editie Heiloo-Castricum van het Zondagochtendblad (verschijnt in Heiloo, Castricum, Bakkum, Uitgeest, Limmen, Akersloot en Egmond-Binnen in een oplage 31.700), op woensdag 26 oktober in de Uitkijkpost (verschijnt in Heiloo, Limmen en de Egmonden in een oplage van 18.000) De Nieuwsbrief van september was gericht op het jubileum. Met de nieuwsbrief is een uitnodiging voor de jubileumavond meegestuurd. Yvonne Zomerdijk en Johanna Klein werden op 15 oktober een geïnterviewd op Radio Castricum 105.

Onderwijsspel voor de basisscholen

Vrijdag 28 oktober kwamen de groepen 6, 7 en 8 van de Pax Christi school en de Sint Maarten school uit Limmen naar de Corneliuskerk, in totaal 11 klassen. Om de 20 minuten kwam een klas binnen. Na een korte presentatie over het leven van schoolkinderen in Burkina Faso mochten zij zelf ervaren hoe het is om in een ontwikkelingsland naar school te gaan. Hiervoor speelden zij een speciaal door WOL ontworpen onderwijsspel in de vorm van een levend ganzenbordspel. Tijdens het spel kwamen zij allerlei hindernissen tegen waardoor het moeilijk was de schoolloopbaan af te maken. Wie de eindstreep haalde mocht examen doen: het raden van een slagzin waarvan men de letters onderweg moest verzamelen.Het diploma ontvingen zij uit handen van Salif Sodré.Het spel werd mogelijk gemaakt dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers, waar onder vrijwilligers van de Corneliusparochie en leerlingen van het Horizon College.

Jubileumavond

Zaterdag 29 oktober was er een feestelijke jubileumavond in de Burgerij in Limmen. Tot de genodigden behoorden oud-werkgroepleden, voormalig contactpersonen in Burkina, sponsors en medefinancieringpartners, donateurs, vrijwilligers en overige belangstellenden.In totaal waren er zo’n 70 gasten.De avond werd geopend door Yvonne Zomerdijk, voorzitter van WOL. Hierna was het woord aan Salif Sodré die de betekenis van de ontwikkelingssamenwerking voor de bevolking van Burkina en voor DSF in het bijzonder schetste. Na een presentatie over 25 jaar WOL vertelden enige markante personen uit de geschiedenis van WOL hun ervaringen met WOL en DSF.Hierna was er een optreden van Africa 2000 met Afrikaanse muziek en dans.In de pauze was er een loterij met zo veel prijzen, beschikbaar gesteld door de Limmer middenstand, dat bijna iedereen met een prijs naar huis ging.De avondwerd afgesloten met het optreden van Badname, een coverband uit Limmen.

Viering in Corneliuskerk

Zondagmorgen 30 oktober had Johan Olling, pastor van de Corneliuskerk in Limmen, een speciale viering georganiseerd voor het jubileum van WOL. Shosholoza, een muziekgroep van dames uit Akersloot die Afrikaanse liederen zingen, luisterde de viering op met toepasselijke muziek. Er was grote belangstelling voor de viering: de kerk zat grotendeels vol. Salif Sodré vertelde iets over de projecten in Burkina en het effect van de vriendschap tussen WOL/Limmen/Nederland en de bevolking van Yatenga in Burkina Faso. Aan het einde van de viering werden Yvonne Zomerdijk en Salif Sodré uitgenodigd om naar voren te komen. Tot grote hilariteit van alle aanwezigen werden zij op Afrikaanse wijze verrast: Yvonne en Salif kregen beiden een kip. Geen levende, zoals in Afrika, maar in een braadzak. Maar, zoals het hoort, een feestmaal is er van gemaakt! De opbrengst van de collecte was voor WOL.