[:nl]College in Namissiguia[:]

[:nl][:nl]

2014

In het dorp Namissiguia hebben we een college met vier klaslokalen, een kantoor voor de directeur en een magazijn gebouwd. Alle vier de klassen zijn ingericht met schoolbanken, een kast en een bureau met stoel voor de leraar. Ook het kantoor van de directeur is ingericht met een bureau, stoelen en een kast.

De realisatie van het college sloot prachtig aan bij de landelijke onderwijspolitiek. In Burkina Faso is er al jaren een leerplicht voor alle kinderen vanaf 6 jaar t/m 16 jaar. Door gebrek aan scholen, leermiddelen en leraren kon aan deze plicht nooit voldaan worden. Dit jaar stelde de overheid dat er voor iedere leerling, die geslaagd was voor het diploma van de basisschool, een plek moest zijn in het voortgezet onderwijs.

Voor de leerlingen in Namissiguia en omliggende dorpen hebben we dit waar kunnen maken: in oktober 2014 zijn twee eerste klassen voortgezet onderwijs gestartplus een tweedejaars klas. Deze klas was vorig jaar al begonnen in een noodgebouw, in afwachting van de nieuwe school. 86 meisjes en 76 jongens volgen nu dicht bij huis voortgezet onderwijs in de nieuwe school.

WOL heeft alleen de bouw en inrichting gefinancierd en daarna overdragen aan de gemeenschap.

De overheid heeft een directeur en twee leraren aangesteld. De overige leraren komen voor enkele uren van het college van Tangaye. De dorpelingen hebben actief bijgedragen tijdens de bouw door water, zand en grint aan te voeren. Na oplevering hebben ze het terrein rond de school opgeruimd en jonge bomen geplant. De bomen moeten de erosie tegengaan en later voor schaduw zorgen voor de leerlingen tijdens de pauze. Verder hebben de dorpelingen geld bijeengebracht voor de financiering van zonnepanelen, zodat de school ook ’s avonds gebruikt kan worden. Dit zal in 2015 gerealiseerd worden. WOL zal in 2015 nog de bouw van latrines financieren en de rest van de inrichting.

2015

In 2015 hebben we het laatste klaslokaal ingericht en latrines bij de school gebouwd. Voor school-jaar 2015-2016 zou er weer een nieuwe eerste klas bijkomen. Maar het huidige dorpshoofd van Namssiguia is de gepensioneerde directeur van de provinciale onderwijsdienst. Hij heeft Namssiguia en omliggende dorpen weten te overtuigen van het belang van onderwijs, vooral onderwijs aan meisjes. Gevolg was dat er voor schooljaar 2015-2016 zo veel aanmeldingen waren voor het college, dat besloten is de tweede klassen samen te voegen en twee eerstejaars klassen te openen. In beide eerstejaars klassen zitten nu ruim 80 leerlingen, het merendeel meisjes. De schooldirecteur maakt zich ernstig zorgen voorschooljaar 2016-2017: er is geen lokaal meer over en op dit moment zitten er in Namssiguia en omliggende dorpen ruim 200 leerlingen in de hoogste klas van de basisschool die straks allemaal naar het college willen.

[:][:]