Bezoek van Salif Sodré aan Nederland

2007

Het begin van 2007 stond voor een groot deel in het teken van het bezoek van Salif Sodré, de coördinator van DSF, uit Burkina Faso. De heer Sodré was in Nederland op uitnodiging van het Burkina Faso Platform. Op 10 maart 2007 hield het BF platform een landelijke dag voor alle particuliere organisaties en NGO’s die vanuit Nederland actief zijn in Burkina Faso. Naast de ambassadeur van Burkina Faso uit Brussel was de heer Sodré de belangrijkste gastspreker. Naar aanleiding van een recent onderzoek1, dat hij samen met een Nederlandse consultant heeft uitgevoerd in opdracht van de ICCO Alliantie, schetste de heer Sodré de problematiek van de onderwijssituatie in Afrika en die van Burkina in het bijzonder.

De heer Sodré verbleef 3 weken in Nederland, van 24 februari tot 17 maart. Hij logeerde in Limmen. Naast de ontmoetingen met de bij het BF platform aangesloten organisaties had de WOL een programma samengesteld om aan de ene kant de donateurs, vrijwilligers en belangstellenden met de heer Sodré te laten kennismaken. Aan de andere kant wilde de heer Sodré graag de belangrijkste (financiële) partners van DSF op hun locatie in Nederland bezoeken.

Bezoek aan partners van WOL en DSF

ICCO is de grootste fondsenverstrekker aan DSF. Meestal komen de programmaverantwoordelijken van ICCO naar Burkina toe. Nu kon de heer Sodré zich een beeld vormen van de werkomgeving van zijn ‘patrons’. ƒ

Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN) in Leiden. Samen met SKN voert DSF het programma voor tweedekans onderwijs uit en ondersteunt SKN een aantal crèches uit het alfabetiseringsprogramma. ƒ

Turing Foundation in Amsterdam, een kennismakingsgesprek met de directeur van dit nieuwe charitatieve fonds. Op basis van dit gesprek en een latere subsidieaanvraag door de WOL stelt de Turing Foundation de komende 3 jaar 150.000 Euro beschikbaar voor het onderwijscomplex. ƒ

Stichting Castricum helpt Muttathara. Er is een bezoek gebracht aan de kringloopwinkel en kennisgemaakt met het bestuur van de projectgroep. In 2007 heeft de WOL een bijdrage van 15.000 Euro van Muttathara ontvangen voor de realisatie van het onderwijscomplex. ƒ

Stichting Taalvorming in Amsterdam, een onderzoeksinstituut gespecialiseerd in het aanleren van een (tweede) taal bij kinderen. De stichting heeft voor het onderwijs in Mali een methode ontwikkeld om naast de moedertaal ook de officiële taal (Frans) op een natuurlijke manier te verwerven: Les mots imprimés. DSF wil onderzoeken of deze methode ook toepasbaar is in het onderwijs in Burkina.

ƒRotary Castricum – Akersloot – Limmen. De Rotary CAL ondersteunt de WOL bij een aantal werkzaamheden en zoekt naar een manier om WOL en DSF te ondersteunen bij de realisatie van het onderwijscomplex.

MIVA in Breda. Deze organisatie stelt communicatie- en transportmiddelen beschikbaar. DSF heeft hier in het verleden een terreinwagen van ontvangen. De auto is aan vervanging toe en ook heeft DSF behoefte aan een eigen website. Helaas kregen we in juli bericht dat de aanvraag was afgewezen.

Kennismaking met donateurs en belangstellenden

Op verschillende manieren konden donateurs en belangstellenden (opnieuw) met de heer Sodré kennismaken: ƒtijdens het weekend van Limmen Creatief op 2 en 3 maart. De WOL was hier aanwezig met een stand en informatie over de projecten. De heer Sodré was een deel van de tijd aanwezig. ƒZaterdagavond 2 maart was er een besloten receptie in Ons Huis in Limmen voor WOL-leden, oud-WOL-leden, vrijwilligers en Nederlanders die in Burkina bij DSF zijn geweest. ƒZondagmorgen 4 maart was de heer Sodré aanwezig tijdens een viering in de Corneliuskerk. ’s Middags heeft hij een bezoek gebracht aan de Protestantse Kerk in Limmen. ƒDinsdag 6 maart was er een donateuravond in de Maranathakerk in Castricum.

Scholenbezoek

Verschillende scholen waar contacten mee zijn, zijn bezocht:

ƒPax Christischool in Limmen. Deze school had enkele weken eerder een landenproject. De kinderen hebben hiermee 800 euro verdiend. Dit werd tijdens het bezoek aan de heer Sodré overhandigd. ƒ

Sint Maartenschool in Limmen.

ƒUilenburchtschool in Grootenbroek ƒ

Clusius College in Castricum. Deze school is bezocht om de heer Sodré een beeld te geven hoe beroepsonderwijs in Nederland gegeven wordt.

ƒHorizon College. Studenten van deze school hadden 15 maart een schaatssponsortocht georganiseerd op de ijsbaan in Hoorn. De heer Sodré was hier de hele dag bij aanwezig. Een andere groep studenten was bezig met het organiseren van een Fancy Fair op 31 maart.

Bezoek aan de gemeente

Woensdag 7 maart, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, was de heer Sodré de hele dag te gast bij de gemeente Castricum. Verschillende gemeentelijk instellingen zijn bezocht: het gemeentehuis, de brandweer en de reinigingsdienst. De heer Sodré vergezelde de burgemeester, mevrouw Emmens-Knol, bij haar rondgang langs de stembureaus.

2008

Ook dit jaar is Salif Sodré, de coördinator van onze projecten in Burkina Faso, in Nederland geweest. De reis is gefinancierd door ICCO. Van 29 oktober tot 19 november logeerde hij in Limmen en van daar uit zijn allerlei activiteiten ondernomen. Bij de meeste activiteiten stond het thema ‘Samenwerken en netwerken’ centraal.

ƒZaterdag 1 november: Landelijke dag van het Burkina Faso Platform in Rotterdam. Salif Sodré was een van de sprekers en benadrukte het belang van sterke organisaties, samenwerken en lobbyen om de millenniumdoelen te kunnen realiseren in zijn land. ƒ

Maandagmorgen 3 november: gastlessen op het Jac. P. Thijsse College voor 2 klassen VWO leerlingen in het Frans. Salif Sodré schetste de onderwijssituatie in Burkina Faso. Leerlingen hadden gelegenheid tot het stellen van vragen.

ƒMaandagmiddag 3 november: Conferentie ‘Steek energie in Afrika’ in het ING-House in Amsterdam. De conferentie werd georganiseerd door Stichting FRES (Foundation Rural Energy Services, www.fres.nl) en ging over investeren in duurzame energie in Afrika.

Woensdag 5 november: Bezoek aan Play It Forward in Amsterdam om de mogelijkheden van digitaal fondsen werven te bespreken en het maken van filmpjes voor de website. ƒ

Vrijdag 7 november: Presentatie voor ruim 120 MBO leerlingen. Leerlingen werden gevraagd een project op te zetten om fondsen te werven voor onderwijs in Burkina Faso. Dit resulteerde in een kerstmarkt voor meerdere goede doelen. Voor de WOL heeft het 355 euro opgeleverd. ƒ

Zaterdag 8 november zou een Masterclass over onderwijs in ontwikkelingslanden gegeven worden in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. De masterclass werd georganiseerd door het COS. Door onvoldoende aanmeldingen is het helaas niet doorgegaan.

ƒZondag 9 november: filmmiddag over de projecten van de WOL in Burkina in Cultureel Centrum ‘de Vredenburg’ in Limmen. Uitgenodigd waren familie en vrienden van WOL- medewerkers en donateurs die in 2007 mee waren naar Burkina Faso, fietsers die in 2010 mee willen met de fietstocht naar Burkina Faso en overige belangstellenden. Ruim 90 belangstellenden waren aanwezig.

ƒDinsdag 11 november: bijeenkomst met initiatiefgroep voor de oprichting van Stichting Fietsen voor Burkina. ƒWoensdagmorgen 12 november: bezoek aan Stichting Kinderpostzegels, partner van DSF, in Leiden. ƒ

Woensdagavond 12 november: In samenwerking met Platform Internationale Samenwerking Castricum en het COS hebben we een thema-avond gehouden over de effectiviteit van ontwikkelingshulp. Alle Particuliere Initiatieven die volgens de Noord-Hollandse Wereldatlas van het COS een band met Castricum hebben, waren uitgenodigd. De avond werd gehouden in de Surprise Stables van Henny Huisman in Castricum. Zo’n 40 personen waren er op afgekomen. Het was een geslaagde avond. Het verslag is op de website van het COS Noord Holland en de website van de gemeente Castricum gepubliceerd.

ƒDonderdagmorgen 13 november: Presentatie voor medewerkers en partners van ICCO, partner van DSF, o.a. om steun te vergaren voor Onderwijscomplex Zoodo en voortzetting van de programma’s. ƒ

Donderdagavond 13 november: Avond voor donateurs van de WOL in de Protestantse Kerk in Limmen. Zo’n 30 donateurs plus een vertegenwoordigster van een grote sponsor van de WOL (Turing Foundation) waren aanwezig. Met behulp van beeldmateriaal werd informatie gegeven over de projecten van WOL en DSF in Burkina Faso. Bezoekers konden aan Salif Sodre vragen stellen. ƒ

Dinsdag 18 november: Presentatie voor directeuren van ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Onderwijs). Doel: verwerven van steun en samenwerkingsmogelijkheden met basisscholen.

2011

Naast de festiviteiten voor het jubileum maakten we ook voor andere gelegenheden gebruikvan het bezoek van Salif Sodré aan Nederland. Er zijn meerdere vergaderingen geweest waarin o.a. de voortgang en knelpunten van de projecten in Burkina zijn besproken en het a.s. bezoek van een groep jongeren uit Limmen aan Burkina Faso enhet onderwijscomplex.Verschillende werkbezoeken zijn afgelegd aan partners en potentiële partners van WOL en DSF:

  • Lashuis Haprotech i.v.m. mogelijkheden voor de lasschool op onderwijscomplex Zoodo
  • Gered Gereedschap. DSF is partner van Gered Gereedschap en heeft al meerdere keren gereedschap voor de beroepsopleidingen ontvangen.Salif diende een nieuw verzoek in voor gereedschap, maar het kan nog wel meer dan een jaar duren voordat het daadwerkelijk verzonden kan worden.
  • Bezoek aan het hoofdkantoor van Stichting Kinderpostzegels Nederland in Leiden. In Burkina voert DSF diverse programma’s uit die door Kinderpostzegels gefinancierd worden. In Leiden was een ontmoeting met Henk Zuidam, programmaverantwoordelijke voor Burkina Faso. Het resultaat van het overleg was een aanvullende financiering voor de afwerking en inrichting van vijf klaslokalen in drie dorpen in Yatenga.
  • Een presentatie voor de directie en het docententeam van het Jac. P. Thijsse College in Castricum. Het resultaat van de presentatie is dat er een intentie is voor een vijfjarig samenwerkingsverband tussen het JPT College en onderwijscomplex Zoodo.
  • Een bezoek aan het Pieter Nieuwland College in Amsterdam over een mogelijk digitale correspondentie tussen leerlingen van het PNC en Zoodo.
  • Bezoek aan twee basisscholen in Limmen, deels ter voorbereiding op het onderwijsspel, deels omdat de basisscholen al jaren de projecten in Burkina ondersteunen.
Geplaatst in .