Project beroepsonderwijs ontvangt een decoratie!

Al een aantal jaren zetten WOL en DSF zich in om beroepsonderwijs te bevorderen in de regio Noord van Burkina Faso. Beroepsonderwijs, waarin jongeren een vak leren om iets te produceren, was lange tijd onbekend bij de bevolking. Met de komst van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties wordt het belang van beroepsonderwijs extra benadrukt voor de ontwikkeling van een land. Maar zoals vaker gebeurt bij het stellen van doelen voor ontwikkelingslanden, is de uitvoering vaak nog een heel proces waarvan men niet altijd weet hoe dit aan te pakken. Met ons project hebben we scholen voor beroepsonderwijs, regionale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van werkeloosheid onder jongeren en het regionale bedrijfsleven bij elkaar gebracht om samen beroepsonderwijs te promoten. Dit heeft er toe geleid dat in een paar jaar tijd het aantal leerlingen op vakopleidingen verdrievoudigd is.

De activiteiten van DSF zijn niet onopgemerkt gebleven bij het Ministerie van Jongerenzaken en Werkgelegenheid. 28 december 2019 kreeg onze coördinator Salif Sodré een medaille opgespeld door de minister voor onze bijdrage aan de bevordering van beroepsonderwijs en de bestrijding van werkeloosheid onder jongeren. Salif droeg de medaille op aan alle deelnemers die zich in de Regio Noord hebben ingezet voor beroepsonderwijs en alle partners die hen hierin gesteund hebben. Met speciale aandacht voor ons centrum voor beroepsonderwijs op onderwijscomplex Zoodo dat een voorbeeldfunctie vervult voor de inschakeling van jongeren bij de ontwikkeling van de regio.

0