Medefinanciering

De MRC Holland Foundation bestaat vanaf 2011 en komt voort uit het bedrijf MRC Holland. De stichting wil bijdragen aan een betere wereld door het werk van goede doelen organisaties te ondersteunen. WOL heeft al meerdere keren een grote gift van MRC Holland ontvangen.

Stichting Castricum helpt Muttathara is de kringloopwinkel van Castricum. Uit de opbrengst financieren zij ontwikkelingsprojecten in India en in ontwikkelingslanden waar inwoners van Castricum actief zijn. Muttathara heeft verschillende projectonderdelen van onderwijscomplex Zoodo ondersteund.

De Stichting Marthe van Rijswijck Foundation heeft zijn oorsprong in Sprangers Bouwbedrijf. De Marthe van Rijswijck Foundation richt zich met name op het verlenen van financiële steun aan duurzame ontwikkelingshulp ten behoeve van kansarme kinderen over de hele wereld. WOL heeft al meerdere keren grote donaties ontvangen van de Marthe van Rijswijck Foundation voor projecten op onderwijscomplex Zoodo.

De Wereldwinkel Castricum biedt haar klanten allerlei producten uit niet-westerse culturen. Zij draait geheel op vrijwilligers die allemaal een aantal uren per week beschikbaar zijn en ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel een warm hart toedragen. De Wereldwinkel Castricum doneert jaarlijks een deel van haar winst aan organisaties in Castricum die actief zijn in ontwikkelingssamenwerking. Ook WOL heeft al een aantal jaren een donatie ontvangen.

De Dr. Hofsteestichting is een charitatief vermogensfonds dat projectgiften verstrekt uit de opbrengst van haar stamkapitaal. WOL heeft al meerdere keren een gift ontvangen ten behoeve van onderwijscomplex Zoodo.

De Corneliusparochie in Limmen ondersteunt het werk van WOL al vanaf het begin. Jaarlijks zijn de opbrengsten van verschillende collecten voor WOL.

Vanaf 2010 zetten de katholieke kerken in de regio HALE (Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden) tijdens de Vastenaktie’s zich in om een onderdeel van onderwijscomplex Zoodo te financieren. In 2010 was dit de schoolkantine en in 2013 de bouw van de autowerkplaats voor de beroepsopleiding autotechniek, in 2016 de schooltuin.

Vastenaktie is een campagne die Cordaid voert in opdracht van de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie. De opbrengst van de Vastenaktie gaat naar projecten in ontwikkelingslanden en voorlichting en bewustwording in Nederland. Parochies kunnen ook hun eigen project voordragen. De opbrengsten uit de Vastenactie 2010 en 2013 van de kerken in de HALE regio zijn verhoogd met een subsidie van Cordaid Vastenactie.

De Diakonie van de Protestantse Gemeente Limmen ondersteunt Stichting WOL jaarlijks met een donatie. Ook wordt er jaarlijks in de kerk gecollecteerd voor onderwijsprojecten in Burkina Faso.