Privacy policy

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

De Stichting WOL verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar vrijwilligers, donateurs, en andere belanghebbenden.

Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld voor het gebruik van sommige onderdelen van deze website, denk daarbij aan het klachten-formulier of het formulier voor aanmelding als donateur, waar u uw naam, adres en email-adres mededeelt.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, etc.) verzamelen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze cookie policy

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van de stichting WOL, Kapelweg 6A te Limmen, KvK-nummer 41240665. De Stichting WOL is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen (zoals het webhosting-bedrijf en Google Analytics) op haar vraag uitvoeren.

De Stichting WOL en verwerkers delen deze gegevens niet met derden.

Inzage en correctie van gegevens

De Stichting WOL zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan of vereist, en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waartoe de Stichting WOL deze gegevens verzamelt.

U kunt via een email aan yvonnezomerdijk@quicknet.nl steeds uw recht uitoefenen op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking van uw gegevens.

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de diensten van de Stichting WOL.

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de Stichting Wol is onderworpen aan het Nederlands recht. Het gebruik van onze diensten waaronder onze websites houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Publicatie vindt plaats middels deze pagina. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.