DSF

De projecten van WOL worden uitgevoerd door de Association Développement Sans Frontière (DSF). DSF heeft haar kantoor in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie Yatenga in het noorden van Burkina Faso.
Tot de belangrijkste doelstellingen van DSF behoren:

  • het terugdringen van de onwetendheid en het analfabetisme
  • het wegnemen van barrières die de toegang tot onderwijs bemoeilijken
  • het uitbreiden van onderwijsmogelijkheden
  • kwaliteitsverbetering van het bestaande onderwijs
  • ontwikkelen van nieuwe onderwijsmogelijkheden die beter afgestemd zijn op de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking
    door middel van onderwijs economische ontwikkeling op gang te brengen en de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren

DSF is een vereniging met een bestuur van 5 personen. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Eenmaal per 3 maanden komen vertegenwoordigers van werkgroepen bij elkaar om de uitvoering van de activiteiten te evalueren en eventueel bij te stellen. De Assemblée Générale (algemene ledenvergadering) is het hoogste gezagsorgaan. Zij vergadert eenmaal per jaar of zo vaak als nodig is. De leden vertegenwoordigen kleine organisaties, bijvoorbeeld een oudercomité van een dorpsschool, een vrouwengroep uit een dorp, een groep onderwijzers van een school, etc.

DSF is een non-confessionele, a-politieke organisatie. Het bestuur en de leden van DSF zijn er van overtuigd dat onderwijs de weg is naar duurzame armoedebestrijding, ontwikkeling en vrede. De leden van DSF willen een voorbeeld zijn van een vreedzame en harmonieuze samenwerking, ongeacht iemands etnische afkomst, religie of maatschappelijke positie. De visie en werkwijze van DSF zijn gebaseerd op de internationale verdragen van de Verenigde Naties over mensenrechten, de rechten van het kind, vrouwenrechten en de rechten van gehandicapten.

Naam:Association Développement Sans Frontière (DSF)
Correspondentieadres:BP 152, Ouahigouya, Burkina Faso
Telefoon:(00226) 40 55 43 46
Website:dsfburkina.org
E-mail:assodsf@fasonet.bf
Contactpersoon:Dhr. Salifou Sodré