Alfabetisering van volwassenen

Burkina Faso is een van de landen met de meeste analfabeten. Zonder onderwijs is duurzame ontwikkeling niet mogelijk. Samen met haar partners zet DSF zich al vanaf 2001 in om volwassenen te alfabetiseren zodat zij het belang van onderwijs in gaan zien, hun kinderen naar school sturen en zelf in staat zijn om de scholen te onderhouden en ontwikkelingsprojecten te beheren. Ook WOL heeft verschillende malen bijgedragen aan de alfabetiseringsprogramma’s van DSF. In 2016 hebben we 10 alfabetiseringscentra gefinancierd en hebben 298 vrouwen en 14 mannen leren lezen, schrijven en rekenen in hun lokale taal. Gealfabetiseerde volwassenen volgen specifieke trainingen in betere landbouwmethoden en inkomsten generende activiteiten.

Inmiddels zijn de resultaten van de alfabetisering duidelijk zichtbaar. Bijna alle kinderen gaan naar school en halen hun diploma van de basisschool. Steeds meer jongeren stromen door naar het middelbaar onderwijs. Voorheen dor en geërodeerd landschap is weer in cultuur gebracht. In de landbouwtrainingen hebben de cursisten geleerd over waterbeheersing en het verbouwen van aardappelen, groente, fruit, zaden en noten. Hierdoor zijn deze producten bijna het hele jaar beschikbaar, is het menu gevarieerder en zijn de mensen gezonder geworden. Mannen trekken niet meer weg om in de droge tijd elders werk te vinden.

Bedrijvigheid in de dorpen bij de oogst van uien.
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly