Scholieren en Studenten Fonds

Leerlingen op Zoodo

Het volgen van kwalitatief goed voortgezet onderwijs is voor veel kinderen uit arme families bijna niet mogelijk. Op het platteland zijn veel te weinig scholen voor voortgezet onderwijs. De leerlingen die wel naar school kunnen zitten in overvolle klassen en veel leerlingen blijven zitten. Met het Scholieren en Studentenfonds ondersteunen we leerlingen uit kansarme families. Zij volgen voortgezet onderwijs op Onderwijscomplex Zoodo. Hun schoolgeld en andere schoolbenodigdheden worden betaald door sponsorouders in Nederland. De leerlingen gaan naar het lyceum of een van de beroepsopleidingen. Succesvolle leerlingen blijven we steunen als ze naar het hoger onderwijs gaan. Jongeren die hun beroepsopleiding voltooid hebben, ontvangen een startset om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan.

In Burkina is er bijna geen scholier die zonder doublures zijn/haar diploma haalt en dat geldt dus ook voor onze kinderen. Als jongeren in het algemeen voortgezet onderwijs twee keer zijn blijven zitten, krijgen ze nog een kans op een van de beroepsopleidingen.

We zijn met het fonds begonnen in 2002. Helaas gebeurt het wel eens dat een leerling het niet redt en voortijdig de school verlaat. Maar voor de meeste leerlingen is het een kans op een beter bestaan. Succesvolle jongeren zijn inmiddels onderwijzer, econoom, politie-agent, verpleegster, lasser, automonteur of naaister.

Wilt u een jongere steunen om voortgezet onderwijs te kunnen volgen en/of een beroep te leren? Meldt u aan voor het Scholieren en Studenten Fonds. Sponsorouders betalen jaarlijks 350 Euro. Hiervan wordt het schoolgeld betaald en het kind ontvangt jaarlijks schoolkleding, een abonnement op de schoolkantine, een abonnement op de schoolbibliotheek en een schooltas met schoolmateriaal. Nieuwe kinderen ontvangen een fiets om naar school te gaan. De ouders van het kind zijn zelf verantwoordelijk om een logeeradres in de stad te zoeken en (in natura) bij te dragen aan het onderhoud van het kind. Studenten ontvangen het volledige sponsorbedrag als studiebeurs. Aan het begin van hun studie krijgen zij een laptop. DSF begeleidt de jongeren en ondersteunt hen met extra trainingen en bijeenkomsten. Sponsorouders ontvangen jaarlijks een foto en een brief van hun jongere en worden op de hoogte gehouden over het verloop van het programma via een speciale Nieuwsbrief.

Helpt u een jongere?


Ja, ik zorg dat een kind in Burkina Faso naar het voortgezet onderwijs kan. Ik maak jaarlijks een bedrag over van € 350,-

ik sponsor een scholier