PASZR-2


Le programme d’appui à la scolarisation en zone rurale, deuxième phase (PASZR-2) PASZR-2 is een project-cluster van DSF, de lokale partner van WOL. Het zijn geen projecten van de stichting WOL, maar we vermelden het wel zodat U een indruk krijgt wat onze partner allemaal doet in Burkina Faso. Het PASZR-2 heeft als doel een […]

lees verder


Alfabetiseringsprogramma PAAPE


Ouders zijn alleen gemotiveerd om hun kinderen naar school te sturen als ze zelf de voordelen van onderwijs ervaren hebben. DSF organiseert daarom alfabetiseringscursussen voor volwassenen, zodat zij hun kinderen gaan inschrijven op een school en de kinderen bij hun schoolloopbaan kunnen begeleiden. De alfabetisering bestaat uit een driedelige basiscursus waarin rekenen en lezen en […]

lees verder


Video- en fotocamera


Voorlichting en bewustwording zijn belangrijke middelen in de strijd tegen armoede en onwetendheid. DSF heeft met hulp van ICCO video afspeelapparatuur kunnen aanschaffen, maar de wens was om zelf ook films te maken die de mensen in de dorpen aanzetten tot nadenken en afgestemd zijn op de belevingswereld en het referentiekader van de plattelandsbevolking. De […]

lees verder


Schoolmaaltijden


Het regenseizoen is in 2002 heel slecht geweest in Yatenga. Dit had in het schooljaar 2002-2003 zijn weerslag op de schoolgang en schoolprestaties van de kinderen: velen waren te ondervoed om zich te kunnen concentreren of kwamen niet meer naar school omdat zij op zoek moesten naar eetbare zaken. 260 kinderen uit de meest kwetsbare […]

lees verder


Scholen correspondentieproject


2003 Vier basisscholen in de provincie Noord Holland doen mee aan het scholen correspondentieproject: de Pax Christischool en de Sint Maartenschool in Limmen, de Sokkerwei in Castricum en de Uilenburchtschool in Grootebroek. Zij corresponderen met 4 basisscholen in de provincie Yatenga in Burkina Faso. De scholen tekenen en schrijven jaarlijks over een thema. In het […]

lees verder


Nieuwbouw basisschool Risci


In het dorp Risci is een nieuwe basisschoolgebouwd met drie klaslokalen, een kantoor, een magazijn en latrines. De school is volledig ingericht met schoolbanken voor de leerlingen en bureaus en stoelen voor de onderwijzers. In ieder lokaal is een kast geplaatst. Bij aanvang van het schooljaar 2003-2004 hebben alle leerlingen een tas met schoolmateriaal ontvangen. […]

lees verder


Onderwijs en Voedselzekerheid


In november 2003 is een begin gemaakt met de uitvoering van het project ‘Onderwijs en Voedselzekerheid’. In 5 dorpen zijn ouders begonnen met een alfabetiseringscursus en een training ter verbetering van de landbouwmethoden.In 2004 zal dit project verder uitgebreid worden met de opzet van crèches voor de kinderen van deelnemende moeders aan de cursus, de […]

lees verder