Voedselactie 2012


Het jaar 2012 was voor de bevolking van Burkina een moeilijk jaar. Door de droogte en het voedseltekort stagneerden de onderwijsprogramma’s van DSF. WOL heeft een noodactie opgezet om leerlingen op dorpsscholen en cursisten van alfabetiseringscentra door de moeilijke tijd heen te helpen. Er is 105.000 Euro overgemaakt. Alle alfabetiseringscentra met crèche in de 105 […]

lees verder


Noodhulpactie voedselcrisis 2005


Als gevolg van een slecht regenseizoen en een sprinkhanenplaag was in 2005 in het noorden van Burkina Faso een ernstige voedselcrisis ontstaan. Naast een levensbedreigende situatie voor de bevolking, was dit ook een grote bedreiging voor alle ontwikkelingen die DSF in de afgelopen 10 jaar tot stand heeft gebracht. Toen in juli 2005 duidelijk werd […]

lees verder


Schoolmaaltijden


Het regenseizoen is in 2002 heel slecht geweest in Yatenga. Dit had in het schooljaar 2002-2003 zijn weerslag op de schoolgang en schoolprestaties van de kinderen: velen waren te ondervoed om zich te kunnen concentreren of kwamen niet meer naar school omdat zij op zoek moesten naar eetbare zaken. 260 kinderen uit de meest kwetsbare […]

lees verder


Scholen correspondentieproject


2003 Vier basisscholen in de provincie Noord Holland doen mee aan het scholen correspondentieproject: de Pax Christischool en de Sint Maartenschool in Limmen, de Sokkerwei in Castricum en de Uilenburchtschool in Grootebroek. Zij corresponderen met 4 basisscholen in de provincie Yatenga in Burkina Faso. De scholen tekenen en schrijven jaarlijks over een thema. In het […]

lees verder


Onderwijs en Voedselzekerheid


In november 2003 is een begin gemaakt met de uitvoering van het project ‘Onderwijs en Voedselzekerheid’. In 5 dorpen zijn ouders begonnen met een alfabetiseringscursus en een training ter verbetering van de landbouwmethoden.In 2004 zal dit project verder uitgebreid worden met de opzet van crèches voor de kinderen van deelnemende moeders aan de cursus, de […]

lees verder


Wereldmaaltijd


In het kader van het project voor het seizoen 2003-2004 ‘Onderwijs en Voedselzekerheid’ heeft de WOL het weekend na wereldvoedseldag, 19 oktober 2003, een wereldmaaltijd georganiseerd in de Burgerij in Limmen. Hieraan hebben 85 belangstellenden deelgenomen. De maaltijd was samengesteld uit producten die voor iedere wereldburger beschikbaar zijn, mits het voedsel in de wereld eerlijk […]

lees verder