theater beroepsonderwijs burkina faso

Promotie van beroepsonderwijs

Onze campagne voor de promotie van het beroepsonderwijs begint aan te slaan. In het voorjaar van 2018 hebben we al een voorproefje van de campagne op kunnen zetten dankzij een donatie van Kringloopwinkel Muttuthara.

Dit jaar kunnen we de campagne voortzetten, weer met steun van Muttathara plus kringloopwinkels KOOK en De Groene Ezel, de Hofsteestichting en Wilde Ganzen. Dank zij deze financiële steun speelt onze partner DSF een leidende rol in de promotie van het beroepsonderwijs in de regio Noord (vier provincies) van Burkina Faso.

Salif Sodré, de coordinator van DSF in Burkina, vertelt over de promotie campagne, met name het theater dat de dorpen afreist om mensen voor te lichten over het belang van beroepsonderwijs voor de ontwikkeling van de regio :

Vastenactie : Wasbaar maandverband

Wasbaar maandverband vergroot het schoolsucces van meisjes in Burkina Faso

In Burkina Faso gaan veel meisjes tijdens hun menstruatieperiode niet naar school door het ontbreken van maandverband. Dit vermindert de kans op een succesvolle schoolcarrière aanzienlijk.

Daarom stellen we wasbaar maandverband beschikbaar aan meisjes op de middelbare school.

Vastenactie en de kerken in Limmen, Akersloot, Heiloo en de Egmonden voeren actie voor dit project van Stichting WOL in Burkina Faso. Doet u mee? U kunt een bijdrage voor dit project overmaken op: IBAN NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, onder vermelding van projectnummer 401238.

In Burkina Faso nemen de kansen op een succesvolle carrière op de middelbare school af voor meisjes. Een van de redenen is schoolverzuim tijdens de menstruatieperiode. Maandverband is nog erg onbekend op het platteland en is voor veel gezinnen te duur. Traditioneel gebruiken vrouwen oude lappen en donkere kleding tijdens de menstruatieperiode. Veel meisjes schamen zich om zo naar school te gaan en blijven daarom thuis.

Vanuit dit project zullen leerlingen van de naaiopleiding van het onderwijscomplex Zoodo zeshonderd pakketjes met wasbaar maandverband gaan maken, die uitgedeeld zullen worden aan meisjes op verschillende scholen in de regio. De leerlingen van de naaiopleiding worden opgeleid in het maken van het wasbare maandverband en zullen ondersteund worden met het opzetten van een eigen bedrijfje hierin. Tijdens het uitdelen van het wasbare maandverband zal informatie worden gegeven over het gebruik van het maandverband, over menstruatie, over de werking van het lichaam en over het voorkomen van zwangerschappen. Ook zal voorlichting worden gegeven aan moeders over het belang van het gebruik van wasbaar maandverband voor de schoolcarrière van hun dochters.

De totale projectkosten bedragen €21.989,-. Vastenactie draagt bij aan de realisatie van dit project en verhoogt de binnengekomen donaties met 50% tot een maximum van €7.330,-. Helpt u mee om het streefbedrag te halen? De inzamelingsperiode loopt tot 26 mei 2019

Op de website van Vastenactie kunt u direct een donatie overmaken. Ga naar https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/wasbaar-maandverband-vergroot-het-schoolsucces-van-meisjes-in-burkina-faso of maak direct een bijdrage over op IBAN NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, o.v.v. projectnummer 401238. Alleen als u dit projectnummer op uw overmaking vermeld komt uw donatie bij dit project terecht.

Preek van de leek

Op zondagmiddag 31 maart 2019 om 16.00 uur zal Yvonne Zomerdijk, voorzitter van Stichting WOL, in de Witte Kerk in Heiloo spreken over haar gedrevenheid om al bijna 30 jaar onderwijs- en ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso te steunen.

De “Preek van de leek” biedt een podium aan mensen, die midden in onze samenleving staan en in onze directe omgeving wonen en werken, om hun inspiratie in het leven met ons te delen. Voor Yvonne vraagt onderwijs aan meisjes onze speciale aandacht. Via een vraag van leerlingen van het J.P. Thijsse College in Castricum werd Yvonne zich bewust van de problematiek van meisjes op de middelbare scholen in Burkina. Veel meisjes verlaten voortijdig de school. Een van de redenen is verzuim tijdens de menstruatieperiode, omdat zij niet de beschikking hebben over deugdelijk maandverband.

In haar ‘preek’ zal Yvonne vertellen hoe dit probleem opgelost gaat worden. En hoe WOL en haar partner DSF in Burkina de afgelopen jaren steeds weer inspiratie vinden om oplossingen te zoeken om de ontwikkelingsproblematiek hier aan te pakken. Wie meer wil weten over dit maandverband-project kijkt op www.vastenactie.nl. Een donatie overmaken kan ook op IBAN NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie onder vermelding van projectnummer 401238.

Aansluitend aan de preek van Yvonne is er, onder het genot van een drankje, gelegenheid om na te praten of om mooie bronzen beelden en andere kunstnijverheid uit Burkina Faso te bewonderen en wellicht te kopen. De opbrengst is bestemd voor het maandverbandproject. Bij de uitgang is er een collecte voor de Witte Kerk vanwege de onkosten.

Komen jullie ook naar de “Preek van de leek” ?

Het CBF Erkennings paspoort

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijzede belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je onsCBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Saïdou’s familiebedrijf

Werken met lokale partners heeft een dubbel effect: De projecten en programma’s bevorderen niet alleen het welzijn van de doelgroep, maar zorgen ook voor werkgelegenheid voor de medewerkers van de partnerorganisatie. Alleen houdt dit op als er bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking.

Het personeel van DSF heeft zien aankomen dat de vette jaren niet eeuwig zouden duren. Op hun manier hebben zij hun inkomsten voor de toekomst zeker gesteld. Een mooi voorbeeld is onze chauffeur Saïdou. Saidou is de enige van zijn familie met een betaalde baan. En in Burkina Faso deel je alles met de familie, dus ook je salaris. Dat kan natuurlijk direct geconsumeerd worden, maar Saïdou pakt het slimmer aan. Hij wil een familiebedrijf opzetten zodat ook zijn broers werk zouden hebben. Alleen schiet het met zijn salaris niet zo snel op. Saïdou wil graag een compressor hebben om een garage te kunnen beginnen. Zijn broer zou die dan gaan beheren. Een donateur van WOL wil Saïdou helpen en schenkt hem de compressor. Langs de grote weg naar Dedougou vindt Saidou een plek om met de garage te beginnen. Samen met zijn broer bouwt hij een afdakje en de broer gaat om de slag om met de compressor banden op te pompen.

Maar dan houdt het salaris van Saïdou op door de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Als ik in Burkina ben, vertelt Saïdou dat hij nog heel graag een hogedrukspuit wil hebben om auto’s te kunnen wassen. Ik ben nieuwsgierig en wil zien hoe het met de garage is. Dus neemt Saïdou me mee.

Op de plek van het afdakje is het nu een drukte van belang. En niet alleen voor garagewerkzaamheden. De hele familie is aan het werk. Met het salaris van Saïdou en het geld dat met de garage verdiend is, is geïnvesteerd in meer bedrijfjes. Iedere broer of zuster is verantwoordelijk voor een deel. Bij de garage is nu een boomkwekerij, een meubelmakerij, een restaurant, een waterput met een motorpomp en een stal met een paar schapen, het toppunt van welvaart in Burkina. Saídou is zelf bezig om een betonnen plaat te maken met afvoer naar het riool. Dit wordt de autowasplaats. Het betonijzer ligt er al. Als er weer wat geld verdiend is, koopt hij cement om het beton te storten. Een hogedrukspuit is dus een welbestede investering.

Saïdou heeft zijn droom van een familiebedrijf waar gemaakt. De hele familie heeft nu voldoende inkomsten om van te leven en alle kinderen gaan naar school. Uit solidariteit met DSF en WOL vervult Saïdou zijn werkzaamheden als chauffeur nu zonder salaris.

[dit verhaal was onze inzending voor de verhalenwedstrijd van de Partin-dag 2017. Indien u meer inspirerende en leuke verhalen wilt lezen over het werk van de diverse (Nederlandse) kleine goede doelen organisaties in alle windstreken, dan kunt u een aantal verhalen vinden op de website van kleinegoededoelen.nl, waar ook dit verhaal gepubliceerd is.]

Succes, Zalissa !

Zalissa is een van de eerste vrouwen die met een diploma van de naaiopleiding het onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya verliet. Inmiddels heeft ze haar eigen onderneming opgestart. Haar eigen atelier. Zalissa biedt ook stageplaatsen aan de vrouwen die nog in opleiding zijn op het Zoodo onderwijscomplex. Zalissa vertelt zelf in deze video hoe ze begonnen is, over het belang van haar opleiding, de hulp die ze kreeg en geeft, en waar ze nog van droomt, om eens op de televisie te komen met haar mode. Wij van de stichting WOL wensen Zalissa alle succes toe.

Mocht U Zalissa willen helpen bij de aanschaf van haar borduurmachine, dan kunt U een donatie overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0336 4265 77 onder vermelding van “Zalissa”, bij voorbaat dank voor uw hulp.

Tien klaslokalen ingericht

In Burkina is vanaf 2000 veel geïnvesteerd in basisonderwijs. Steeds meer kinderen voltooien hun basisschoolperiode. Nu ligt het accent op voortgezet onderwijs. Maar de bouw en inrichting van klaslokalen kan de behoefte aan plaatsen voor leerlingen niet bijhouden. WOL was daarom ook erg blij met een grote donatie. Hiermee hebben we 10 schoolklassen in drie dorpen kunnen inrichten.

In het dorp Namssiguia waren de ouders begonnen om twee klaslokalen te bouwen bij de reeds bestaande lokalen die WOL in 2014 heeft gefinancierd. Bij een bezoek in april 2017 lag de bouw van de nieuwe klaslokalen stil. Het geld was op. WOL heeft geld beschikbaar gesteld om de lokalen af te bouwen en schoolmeubilair gefinancierd. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar in oktober 2017 waren de lokalen klaar en ingericht.

In het dorp Nongfairé was al een college met zes klassen. Twee klassen zaten in een noodgebouw van leem, dat op instorten stond. Toen ik in het voorjaar van 2017 in het dorp was, was een Duitse organisatie bezig om nog vier klaslokalen bij te bouwen. Maar voor zowel de bestaande klassen als de nieuwe klassen was onvoldoende schoolmeubilair. In dit dorp hebben we 80 driepersoons schoolbanken, 4 kasten, 4 bureaus met stoel voor de leraar, 4 schoolborden en 4 prikborden beschikbaar gesteld.

Dezelfde hoeveelheid schoolmeubilair hebben we gefinancierd voor het college in het dorp Tougué-Mossi. Hier had de overheid een college met vier klaslokalen gebouwd, maar geen geld beschikbaar gesteld voor de inrichting.

In de drie dorpen is de start van schooljaar 2017-2018 onder goede condities begonnen!

Geef gerust aan een erkend goed doel !

Het Centraal Bureau Fondsenwerving CBF is een nieuwe campagne gestart om aandacht te geven aan erkende goede doelen. Dit doen ze onder meer via de website geefgerust.nl. De stichting WOL is zo een erkend goed doel. Daar zijn er inmiddels 500 van in Nederland, en wij zijn er een van.

Wat houdt dat in, een erkend goed doel ?

Wij streven ernaar transparent te zijn, voor alle belanghebbenden, en zeker voor onze donateurs. U wilt toch graag met een gerust hart kunnen doneren ? U wilt natuurlijk dat uw donatie daadwerkelijk aan het goede doel besteed wordt.

Wij willen dat ook. We hebben altijd plannen en projecten. We hebben met steun van onze donateurs al veel opgebouwd in Burkina Faso, en de behoefte aan kwalitatief goed onderwijs en hulp in ontwikkeling blijft groot in Burkina Faso. Zonder uw steun lukt ons dat niet!

Wij hopen dan ook dat u ons vertrouwt en weet dat wij uw donaties goed besteden.

Ook daarom geven we onze donateurs graag inzicht in de organisatie en in onze activiteiten. Elk jaar publiceren we onze jaarrekening, goedgekeurd door de accountant. Daarbij publiceren we ons jaarverslag, met een overzicht van al onze activiteiten, en de resultaten ervan.

Maar dat vinden wij nog niet genoeg.

Daarom wilden wij ook het CBF keurmerk als erkend goed doel. We leggen dus jaarlijks verslag en verantwoording af aan het CBF. Die hebben ons goedgekeurd en daarmee zijn wij een erkend goed doel.

Het CBF keurmerk gaat veel verder dan een accountantsverklaring. Om u een indruk te geven : bij de aanvraag van het keurmerk komen de volgende onderwerpen ter sprake

 • Contactgegevens
 • Kenmerken van de organisatie (doelstelling, aantal vrijwilligers, donateurs, bestuurders)
 • Vragen over de organisatie (activiteiten, beleid en bestuur, resultaten, openbaarmaking informatie)
 • Reflectievragen over in de organisatie aanwezige kennis
 • Diverse documentatie
  • Jaarverslaggeving afgelopen boekjaar
  • Meest recente beleidsplan
  • Begroting voor komend boekjaar
  • Statuten

We worden helemaal doorgelicht, en dat vinden wij prima. Wij beschouwen het als een gelegenheid om te laten zien dat we een serieuze eerlijke organisatie zijn, die doelgericht werkt en uw donatie inzet voor het goede doel.

Het CBF heeft ons erkend als goed doel, en daarom mogen we hun keurmerk dragen :

Logo-erkenning-CBF

Daar zijn wij gepast trots op. Wij hopen dan ook dat ons CBF keurmerk u als donateur extra vertrouwen geeft in onze organisatie en dat u ons nu en in de toekomst blijft steunen.

Yvonne in Burkina

Van februari tot begin mei 2017 is onze voorzitter, Yvonne Zomerdijk-Vermeer, op werkbezoek in Burkina Faso. Daar neemt ze persoonlijk poolshoogte hoe het staat met de uitvoering van de diverse projecten, en ze werkt daar samen met onze partner DSF om tot grotere transparantie te komen. Dat levert veel nieuwe inzichten en verrassende conclusies op. Het geeft ons een veel beter beeld van de dagelijkse gang van zaken in Burkina Faso, de optredende problemen, en hoe onze vrienden van de lokale partner DSF dat allemaal aanpakken. Yvonne houdt een verslag van haar reis bij op een eigen weblog, waar ze geregeld een stuk op plaatst over haar belevenissen in Burkina Faso. Als u dat leuk vindt, kunt u dat nalezen op Yvonne’s reisweblog.

Uitbreiding Naaischool

Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn de nieuwe klaslokalen voor de naaiopleiding op onderwijscomplex Zoodo in gebruik genomen. De naaiopleiding voorziet in een grote behoefte. Jonge vrouwen en meisjes krijgen met deze opleiding een kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Vooral voor meisjes die ongewenst zwanger zijn geraakt is de opleiding een uitkomst. Met een baby is het niet mogelijk om het college af te maken. Op de naaiopleiding mogen zij hun kind meenemen.

Het eerste naaiatelier op het onderwijscomplex was al gauw te klein geworden voor de tweejarige opleiding. Met de uitbreiding van twee klassen heeft ieder leerjaar een eigen lokaal. Aan het einde van het tweede jaar doen de leerlingen een landelijk erkend examen voor het eerste vakdiploma. In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op zelfstandig ondernemerschap en verdere specialisatie in hun vak.