Onderwijssysteem BF

Op deze pagina’s staat informatie over het onderwijs en het onderwijssysteem in Burkina Faso. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de inhoud. Door op het item te klikken gaat u naar de pagina met het artikel.

  • De vicieuze cirkel van armoede en gebrek aan onderwijs: waarom het voor arme landen zo moeilijk is om een goed onderwijssysteem op te zetten.
  • Context: een beschrijving van de onderwijsproblematiek in Burkina, de relatie met de millenniumdoelen en de plannen van de overheid om het onderwijssysteem te verbeteren en onderwijs voor iedereen te realiseren.
  • Het formele onderwijssysteem: formele scholen voor kleuteronderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs.
  • Het niet formele onderwijssysteem: alternatieve vormen van onderwijs om het analfabetisme te bestrijden, de uitvallers uit het formele onderwijs op te vangen en de bevolking te ontwikkelen en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van inkomsten generende activiteiten.
  • De rol van DSF en Onderwijscomplex Zoodo in het onderwijshervormingsproces in de provincie Yatenga.

Bronnen (Franstalig)
De meest informatie is afkomstig van websites van de overheid en van websites voor onderzoek en statistiek in Burkina: