Geef gerust aan een erkend goed doel !

[:nl]Het Centraal Bureau Fondsenwerving CBF is een nieuwe campagne gestart om aandacht te geven aan erkende goede doelen. Dit doen ze onder meer via de website geefgerust.nl. De stichting WOL is zo een erkend goed doel. Daar zijn er inmiddels 500 van in Nederland, en wij zijn er een van.

Wat houdt dat in, een erkend goed doel ?

Wij streven ernaar transparent te zijn, voor alle belanghebbenden, en zeker voor onze donateurs. U wilt toch graag met een gerust hart kunnen doneren ? U wilt natuurlijk dat uw donatie daadwerkelijk aan het goede doel besteed wordt.

Wij willen dat ook. We hebben altijd plannen en projecten. We hebben met steun van onze donateurs al veel opgebouwd in Burkina Faso, en de behoefte aan kwalitatief goed onderwijs en hulp in ontwikkeling blijft groot in Burkina Faso. Zonder uw steun lukt ons dat niet!

Wij hopen dan ook dat u ons vertrouwt en weet dat wij uw donaties goed besteden.

Ook daarom geven we onze donateurs graag inzicht in de organisatie en in onze activiteiten. Elk jaar publiceren we onze jaarrekening, goedgekeurd door de accountant. Daarbij publiceren we ons jaarverslag, met een overzicht van al onze activiteiten, en de resultaten ervan.

Maar dat vinden wij nog niet genoeg.

Daarom wilden wij ook het CBF keurmerk als erkend goed doel. We leggen dus jaarlijks verslag en verantwoording af aan het CBF. Die hebben ons goedgekeurd en daarmee zijn wij een erkend goed doel.

Het CBF keurmerk gaat veel verder dan een accountantsverklaring. Om u een indruk te geven : bij de aanvraag van het keurmerk komen de volgende onderwerpen ter sprake

 • Contactgegevens
 • Kenmerken van de organisatie (doelstelling, aantal vrijwilligers, donateurs, bestuurders)
 • Vragen over de organisatie (activiteiten, beleid en bestuur, resultaten, openbaarmaking informatie)
 • Reflectievragen over in de organisatie aanwezige kennis
 • Diverse documentatie
  • Jaarverslaggeving afgelopen boekjaar
  • Meest recente beleidsplan
  • Begroting voor komend boekjaar
  • Statuten

We worden helemaal doorgelicht, en dat vinden wij prima. Wij beschouwen het als een gelegenheid om te laten zien dat we een serieuze eerlijke organisatie zijn, die doelgericht werkt en uw donatie inzet voor het goede doel.

Het CBF heeft ons erkend als goed doel, en daarom mogen we hun keurmerk dragen :

Logo-erkenning-CBF

Daar zijn wij gepast trots op. Wij hopen dan ook dat ons CBF keurmerk u als donateur extra vertrouwen geeft in onze organisatie en dat u ons nu en in de toekomst blijft steunen.

[:]

0