Scholieren en studenten fonds

Voor veel dorpskinderen in Burkina Faso is de basisschool tevens de eindopleiding. Op het platteland zijn geen scholen voor voortgezet onderwijs en bovendien zijn de ouders te arm om een vervolgopleiding voor hun kind te betalen. Slechts 28% van de kinderen in Burkina stroomt door naar het voortgezet onderwijs Het gebrek aan opgeleide mensen is een enorme barrière bij de armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

In het Scholieren Adoptie Project kunnen dorpskinderen, die anders niet in aanmerking komen voor voortgezet onderwijs, in de stad naar school. Zij worden financieel ondersteund door ‘adoptieouders’ in Nederland. De adoptieouders beloven het kind ten minste 4 jaar te steunen. Het aantal jaren dat een kind deel neemt aan het project is afhankelijk van de opleiding en de studievoortgang. Het college, vergelijkbaar met onze oude MAVO, duurt 4 jaar. Doet het kind het goed, dan kan hij doorgaan naar het lyceum. Dit is nog eens 3 jaar. Een beroepsopleiding duurt 3 jaar, waarna de jongere nog eenmaal het sponsorbedrag krijgt uitgekeerd als startkapitaal om voor zichzelf te beginnen.

In Burkina is er bijna geen scholier die zonder doublures zijn/haar diploma haalt en dat geldt dus ook voor onze kinderen. Jongeren in ons project, die te vaak zijn blijven zitten op het college, kunnen een beroepsopleiding volgen. Ook hebben we jongeren die direct kiezen voor een beroepsopleiding.

Schooljaar 2011-2012 maken 52 jongeren deel uit van het project. Bijna alle leerlingen volgen onderwijs op ons eigen onderwijscomplex. Een enkele zit op een college in een andere stad. Het project draait al vanaf 2002 en we hebben inmiddels ook al jongeren die op het HBO of op de universiteit zitten of een eigen onderneming zijn begonnen. Hierop zijn we natuurlijk erg trots!

Wilt u een kind steunen om voortgezet onderwijs te kunnen volgen en/of een beroep te leren? Meldt u aan voor het scholieren adoptieproject. Adoptieouders betalen jaarlijks 350 Euro. Hiervan wordt het schoolgeld betaald en het kind ontvangt jaarlijks schoolkleding, een abonnement op de schoolkantine, een abonnement op de schoolbibliotheek en een schooltas met schoolmateriaal. Nieuwe kinderen ontvangen een fiets om naar school te gaan. De ouders van het kind zijn zelf verantwoordelijk om een logeeradres in de stad te zoeken en (in natura) bij te dragen aan het onderhoud van het kind. DSF begeleidt de jongeren en ondersteunt hen met extra trainingen en bijeenkomsten.

Na ontvangst van uw bijdrage ontvangt u een foto van het kind en jaarlijks een brief.

fourniture 2008 102 bewerkt


Ja, ik zorg dat een kind in Burkina Faso naar het voortgezet onderwijs kan. Ik maak jaarlijks een bedrag over van € 350,-

ik sponsor een scholier