De schooladministratie

Om erkend te worden als formeel onderwijsinstituut hoort iedere school voor voortgezet onderwijs een apart gebouw te hebben met kantoorruimte voor de schooldirecteur en zijn assistent, een ruimte voor de schooladministratie, een vergaderruimte voor docenten en sanitaire voorzieningen voor het personeel.

In de eerste jaren van haar bestaan waren de kantoorruimten en de schooladministratie op Zoodo ondergebracht in de nog niet voor onderwijs gebruikte lokalen. Met ingang van schooljaar 2011-2012 zou dit niet meer kunnen. Alle lokalen zijn dan nodig voor onderwijs. We zijn dan ook heel blij dat we in mei 2011 een apart gebouw voor de schooladministratie op Zoodo hebben kunnen openen.

kopie van img_0373

De schooladministratie wordt naast het college gebouwd

kopie van sam_0501

De heer Belba, directeur van het college, in zijn nieuwe kantoor

kopie van sam_0591

Ingang van de schooladministratie: de inschrijving van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2011-2012 is geopend

kopie van sam_0642

De vergaderruimte voor de leraren