Yvonne in Burkina

Van februari tot begin mei 2017 is onze voorzitter, Yvonne Zomerdijk-Vermeer, op werkbezoek in Burkina Faso. Daar neemt ze persoonlijk poolshoogte hoe het staat met de uitvoering van de diverse projecten, en ze werkt daar samen met onze partner DSF om tot grotere transparantie te komen. Dat levert veel nieuwe inzichten en verrassende conclusies op. Het geeft ons een veel beter beeld van de dagelijkse gang van zaken in Burkina Faso, de optredende problemen, en hoe onze vrienden van de lokale partner DSF dat allemaal aanpakken. Yvonne houdt een verslag van haar reis bij op een eigen weblog, waar ze geregeld een stuk op plaatst over haar belevenissen in Burkina Faso. Als u dat leuk vindt, kunt u dat nalezen op Yvonne’s reisweblog.

Uitbreiding Naaischool

Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn de nieuwe klaslokalen voor de naaiopleiding op onderwijscomplex Zoodo in gebruik genomen. De naaiopleiding voorziet in een grote behoefte. Jonge vrouwen en meisjes krijgen met deze opleiding een kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Vooral voor meisjes die ongewenst zwanger zijn geraakt is de opleiding een uitkomst. Met een baby is het niet mogelijk om het college af te maken. Op de naaiopleiding mogen zijn hun kind meenemen.

Het eerste naaiatelier op het onderwijscomplex was al gauw te klein geworden voor de tweejarige opleiding. Vorig jaar zijn we ook een derde leerjaar begonnen om de leerlingen voor te bereiden op zelfstandig ondernemerschap en verdere specialisatie in hun vak. De leerlingen werden tijdelijk gehuisvest in de loods van de techniekopleidingen. Met de opening van de twee nieuwe klaslokalen heeft ieder leerjaar een eigen lokaal.

modevakschool

Modevakschool

FAFPA training in nieuwe lokalen

FAFPA training in nieuwe lokalen

College voor Namssiguia

In het dorp Namissiguia, 35 km van de provinciehoofdstad Ouahigouya, hebben we een school voor voortgezet onderwijs gebouwd. In februari 2015 zijn twee bestuursleden van WOL, Yvonne Zomerdijk en Gerrel Wissink, met hun echtgenoten naar Burkina gereisd om de school te openen.

De school bestaat uit vier klaslokalen, een kantoor voor de directeur, een magazijn en vier latrines. De lokalen zijn ingericht met 20 driepersoons schoolbanken, een kast en een bureau en stoel voor de leraar. De sleutels voor de latrines zijn in april aan de school-directeur overhandigd.

We hebben gekozen om een college in een dorp te bouwen om vooral meisjes een kans te geven op vervolg onderwijs. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs zijn in de stad. Voor dorpskinderen betekent dat dat zij in de stad moeten gaan wonen, zonder ouderlijk toezicht. Vooral voor meisjes is dit een groot risico. Over seksualiteit wordt thuis niet gesproken met als gevolg dat veel meisjes ongewenst in verwachting raken. Nu het dorp Namissiguia een college heeft, kunnen de kinderen uit dit dorp en omliggende dorpen thuis blijven wonen.

Schooljaar 2014-2015 waren al drie klaslokalen bezet: twee eerstejaars klassen en een tweedejaars klas. 162 jongens en meisjes uit Namissiguia en omliggende dorpen krijgen les in de nieuwe school.

2014-11 college namssiguia 01

College Namssiguia