Tien klaslokalen ingericht

In Burkina is vanaf 2000 veel geïnvesteerd in basisonderwijs. Steeds meer kinderen voltooien hun basisschoolperiode. Nu ligt het accent op voortgezet onderwijs. Maar de bouw en inrichting van klaslokalen kan de behoefte aan plaatsen voor leerlingen niet bijhouden. WOL was daarom ook erg blij met een grote donatie. Hiermee hebben we 10 schoolklassen in drie dorpen kunnen inrichten.

In het dorp Namssiguia waren de ouders begonnen om twee klaslokalen te bouwen bij de reeds bestaande lokalen die WOL in 2014 heeft gefinancierd. Bij een bezoek in april 2017 lag de bouw van de nieuwe klaslokalen stil. Het geld was op. WOL heeft geld beschikbaar gesteld om de lokalen af te bouwen en schoolmeubilair gefinancierd. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar in oktober 2017 waren de lokalen klaar en ingericht.

In het dorp Nongfairé was al een college met zes klassen. Twee klassen zaten in een noodgebouw van leem, dat op instorten stond. Toen ik in het voorjaar van 2017 in het dorp was, was een Duitse organisatie bezig om nog vier klaslokalen bij te bouwen. Maar voor zowel de bestaande klassen als de nieuwe klassen was onvoldoende schoolmeubilair. In dit dorp hebben we 80 driepersoons schoolbanken, 4 kasten, 4 bureaus met stoel voor de leraar, 4 schoolborden en 4 prikborden beschikbaar gesteld.

Dezelfde hoeveelheid schoolmeubilair hebben we gefinancierd voor het college in het dorp Tougué-Mossi. Hier had de overheid een college met vier klaslokalen gebouwd, maar geen geld beschikbaar gesteld voor de inrichting.

In de drie dorpen is de start van schooljaar 2017-2018 onder goede condities begonnen!

Geef gerust aan een erkend goed doel !

Het Centraal Bureau Fondsenwerving CBF is een nieuwe campagne gestart om aandacht te geven aan erkende goede doelen. Dit doen ze onder meer via de website geefgerust.nl. De stichting WOL is zo een erkend goed doel. Daar zijn er inmiddels 500 van in Nederland, en wij zijn er een van.

Wat houdt dat in, een erkend goed doel ?

Wij streven ernaar transparent te zijn, voor alle belanghebbenden, en zeker voor onze donateurs. U wilt toch graag met een gerust hart kunnen doneren ? U wilt natuurlijk dat uw donatie daadwerkelijk aan het goede doel besteed wordt.

Wij willen dat ook. We hebben altijd plannen en projecten. We hebben met steun van onze donateurs al veel opgebouwd in Burkina Faso, en de behoefte aan kwalitatief goed onderwijs en hulp in ontwikkeling blijft groot in Burkina Faso. Zonder uw steun lukt ons dat niet!

Wij hopen dan ook dat u ons vertrouwt en weet dat wij uw donaties goed besteden.

Ook daarom geven we onze donateurs graag inzicht in de organisatie en in onze activiteiten. Elk jaar publiceren we onze jaarrekening, goedgekeurd door de accountant. Daarbij publiceren we ons jaarverslag, met een overzicht van al onze activiteiten, en de resultaten ervan.

Maar dat vinden wij nog niet genoeg.

Daarom wilden wij ook het CBF keurmerk als erkend goed doel. We leggen dus jaarlijks verslag en verantwoording af aan het CBF. Die hebben ons goedgekeurd en daarmee zijn wij een erkend goed doel.

Het CBF keurmerk gaat veel verder dan een accountantsverklaring. Om u een indruk te geven : bij de aanvraag van het keurmerk komen de volgende onderwerpen ter sprake

 • Contactgegevens
 • Kenmerken van de organisatie (doelstelling, aantal vrijwilligers, donateurs, bestuurders)
 • Vragen over de organisatie (activiteiten, beleid en bestuur, resultaten, openbaarmaking informatie)
 • Reflectievragen over in de organisatie aanwezige kennis
 • Diverse documentatie
  • Jaarverslaggeving afgelopen boekjaar
  • Meest recente beleidsplan
  • Begroting voor komend boekjaar
  • Statuten

We worden helemaal doorgelicht, en dat vinden wij prima. Wij beschouwen het als een gelegenheid om te laten zien dat we een serieuze eerlijke organisatie zijn, die doelgericht werkt en uw donatie inzet voor het goede doel.

Het CBF heeft ons erkend als goed doel, en daarom mogen we hun keurmerk dragen :

Logo-erkenning-CBF

Daar zijn wij gepast trots op. Wij hopen dan ook dat ons CBF keurmerk u als donateur extra vertrouwen geeft in onze organisatie en dat u ons nu en in de toekomst blijft steunen.

Yvonne in Burkina

Van februari tot begin mei 2017 is onze voorzitter, Yvonne Zomerdijk-Vermeer, op werkbezoek in Burkina Faso. Daar neemt ze persoonlijk poolshoogte hoe het staat met de uitvoering van de diverse projecten, en ze werkt daar samen met onze partner DSF om tot grotere transparantie te komen. Dat levert veel nieuwe inzichten en verrassende conclusies op. Het geeft ons een veel beter beeld van de dagelijkse gang van zaken in Burkina Faso, de optredende problemen, en hoe onze vrienden van de lokale partner DSF dat allemaal aanpakken. Yvonne houdt een verslag van haar reis bij op een eigen weblog, waar ze geregeld een stuk op plaatst over haar belevenissen in Burkina Faso. Als u dat leuk vindt, kunt u dat nalezen op Yvonne’s reisweblog.

Uitbreiding Naaischool

Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn de nieuwe klaslokalen voor de naaiopleiding op onderwijscomplex Zoodo in gebruik genomen. De naaiopleiding voorziet in een grote behoefte. Jonge vrouwen en meisjes krijgen met deze opleiding een kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Vooral voor meisjes die ongewenst zwanger zijn geraakt is de opleiding een uitkomst. Met een baby is het niet mogelijk om het college af te maken. Op de naaiopleiding mogen zij hun kind meenemen.

Het eerste naaiatelier op het onderwijscomplex was al gauw te klein geworden voor de tweejarige opleiding. Met de uitbreiding van twee klassen heeft ieder leerjaar een eigen lokaal. Aan het einde van het tweede jaar doen de leerlingen een landelijk erkend examen voor het eerste vakdiploma. In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op zelfstandig ondernemerschap en verdere specialisatie in hun vak.

College voor Namssiguia

In het dorp Namissiguia, 35 km van de provinciehoofdstad Ouahigouya, hebben we een school voor voortgezet onderwijs gebouwd. In februari 2015 zijn twee bestuursleden van WOL, Yvonne Zomerdijk en Gerrel Wissink, met hun echtgenoten naar Burkina gereisd om de school te openen.

De school bestaat uit vier klaslokalen, een kantoor voor de directeur, een magazijn en vier latrines. De lokalen zijn ingericht met 20 driepersoons schoolbanken, een kast en een bureau en stoel voor de leraar. De sleutels voor de latrines zijn in april aan de school-directeur overhandigd.

We hebben gekozen om een college in een dorp te bouwen om vooral meisjes een kans te geven op vervolg onderwijs. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs zijn in de stad. Voor dorpskinderen betekent dat dat zij in de stad moeten gaan wonen, zonder ouderlijk toezicht. Vooral voor meisjes is dit een groot risico. Over seksualiteit wordt thuis niet gesproken met als gevolg dat veel meisjes ongewenst in verwachting raken. Nu het dorp Namissiguia een college heeft, kunnen de kinderen uit dit dorp en omliggende dorpen thuis blijven wonen.